fbpx

Pegasus Shipping

Požádej si o místo a nastartuj svoji kariéru.

Společnosti Pegasus Shipping S.à r.l. a Pontos Shipping S.à r.l. se sídlem v lucemburském Wasserbilligu, patřící do skupiny společností GEFO Shipping Group se sídlem v Hamburku, jsou středně velkými, expandujícími podniky provozujícími vnitrozemskou tankerovou dopravu.

V současné době pracuje pro společnosti Pegasus Shipping S.à r.l. a Pontos Shipping S.à r.l. celkem 500 zaměstnanců (m/ž/r), a to jak na zemi, tak na palubách lodí. Obě společnosti s flotilou čítající přibližně 50 plavidel se specializují na vnitrozemskou přepravu chemických látek, zkapalněných plynů a petrochemických produktů v Evropě.

Od námořníka po vůdce plavidla

14 až 21denní stáž

Loďmistr

Kormidelník bez patentu

Získání patentu

Radar + evropská dohoda ADN

Nasazení jako 2. vůdce plavidla

Vůdce plavidla

Co Ti můžeme nabídnout

Prohlédnout si nyní naše volná pracovní místa

Odborná příprava na pozici lodníka vnitrozemské plavby (m/ž/r)

Vstup na palubu naší moderní flotily tankerů a polož základ své kariéry ve vnitrozemské plavbě. U nás získáš komplexní praktický výcvik na evropských vodních cestách.

 • přeprava zboží flotilou našich moderních tankerů
 • práce na evropských vodních cestách
 • podpora posádky při nakládání a vykládání, ovládání plavidla a navigaci
 • čištění, údržba a servisní práce na lodi a na strojních zařízeních
 • seznámení se s ovládáním plavidla, mapami, přístroji pro řízení plavby a navigačními systémy
 • úzká spolupráce s lodníky vnitrozemské plavby na palubě za účelem zajišťování provozuschopnosti plavidla
 • úspěšně ukončená školní docházka (nejméně na úrovni nižšího sekundárního vzdělávání)
 • vysoce rozvinutý smysl pro odpovědnost, prozíravost a rozhodnost
 • schopnost pracovat v týmu, spolehlivost, flexibilita
 • manuální zručnost a technické znalosti
 • regulovaný systém volna/směn (7 dní na palubě/7 dní volna, popř. 14/14)
 • 14 dní dovolené
 • vysokou učňovskou odměnu
 • velmi dobré šance na přijetí do zaměstnání a kariérní postup po ukončení odborné přípravy
 • praktickou odbornou přípravu nezávislou na místě bydliště
 • individuální podporu v rámci opatření v oblasti pokračujícího vzdělávání
  firemní kulturu rodinného podniku a domov na vodě na jednom z našich moderních plavidel
 • vzdělávání na odborné škole Schiffer-Berufskolleg RHEIN (v německém Duisburgu) včetně praxe na školní lodi (13 týdnů během ročníku)
 • Požádat si o místo učně

Odborná příprava na pozici kapitána vnitrozemské plavby (m/ž/r)

Chtěl bys položit základy své kariéry a hned zpočátku převzít odpovědnost, a to již během své odborné přípravy? Potom se naloď na některý z našich tankerů a poznávej evropské vodní cesty jako nastávající kapitán(-ka).

 • přeprava zboží flotilou našich moderních tankerů
 • práce na evropských vodních cestách
 • podpora posádky při nakládání a vykládání, ovládání plavidla a navigaci
 • čištění, údržba a servisní práce na lodi a na strojních zařízeních
 • seznámení se s ovládáním plavidla, mapami, přístroji pro řízení plavby a navigačními systémy
 • úzká spolupráce s lodníky vnitrozemské plavby na palubě za účelem zajišťování provozuschopnosti plavidla
 • úspěšně ukončená školní docházka (nejméně na úrovni nižšího sekundárního vzdělávání)
 • vysoce rozvinutý smysl pro odpovědnost, prozíravost a rozhodnost
 • schopnost pracovat v týmu, spolehlivost, flexibilita
 • manuální zručnost a technické znalosti
 • regulovaný systém volna/směn (7 dní na palubě/7 dní volna, popř. 14/14)
 • 14 dní dovolené
 • vysokou učňovskou odměnu
 • velmi dobré šance na přijetí do zaměstnání a kariérní postup po ukončení odborné přípravy
 • praktickou odbornou přípravu nezávislou na místě bydliště
 • individuální podporu v rámci opatření v oblasti pokračujícího vzdělávání
 • firemní kulturu rodinného podniku a domov na vodě na jednom z našich moderních plavidel
 • vzdělávání na odborné škole Schiffer-Berufskolleg RHEIN (v německém Duisburgu) včetně praxe na školní lodi (13 týdnů během ročníku)

Námořník vnitrozemské plavby (m/ž/r)

Požádej si o místo a připoj se k našemu týmu jako námořník nebo lodník. Jako elementární součást naší posádky se budeš starat o to, aby vše na palubě probíhalo hladce a abychom společně dosáhli vytyčených cílů.

 • vykonávání úklidových, údržbářských a servisních prací na lodi 
 • práce na odpovědnost a podle pokynů příslušného vůdce plavidla, 2. vůdce plavidla nebo kormidelníka
 • provádění nakládacích a vykládacích prací
 • pomoc při manévrech spojených s uvazováním, odvazováním a kotvením
 • ukončené vzdělání v oboru lodníka vnitrozemské plavby, završené vzdělání v obdobném oboru nebo odpovídající doby plavby jako člen palubní posádky (včetně plavecké služební knížky).
 • schopnost pracovat v týmu, spolehlivost, flexibilita, schopnost snášet zátěž
 • manuální zručnost a technické znalosti
 • regulovaný systém volna/směn (např. 14:14)
 • práci s perspektivou do budoucna v expandujícím podniku
 • atraktivní příjmový balíček odpovídající podmínkám v Lucembursku
 • velmi dobré možnosti kariérního postupu
 • individuální podporu v rámci opatření v oblasti pokračujícího vzdělávání
 • firemní kulturu rodinného podniku a domov na vodě na jednom z našich moderních plavidel

Vůdce plavidla (m/ž/r)

Jako vůdce plavidla se staneš mozkem naší lodi a získáš všeobecnou odpovědnost za celkový provoz lodi. Rád přebíráš odpovědnost a chceš svoji posádku a náš podnik dovést týmovou prací k úspěchu? Potom vítej na palubě!

 • plánování všech činností na palubě (např. směn a navigačních hlídek na palubě).
 • konzultace s odděleními lodní nákladní dopravy a majitelem lodi ohledně plavebních zakázek
 • plánování zakázek, tras, omezení, ponoru plavidla při a po vykládce atd.
 • příprava plánu uskladnění včetně výpočtu stability a hlášení o nesrovnalostech a incidentech
 • plánování a provádění všech operací souvisejících s nákladem a balastní zátěží
 • plánování činností spojených s čištěním cisteren a monitorování činností prováděných v zásobnících
 • dodržování všech bezpečnostních opatření, zákonů a dalších právních předpisů, stejně jako dopravních pravidel
 • instruování posádky, co se týče prací, které je třeba provést, a ohledně vybavení
 • konzultace servisních prací a oprav lodi s jejím majitelem
 • aktualizování systému BargeControl
 • odpovídající odborné vzdělání a zkušenosti
 • rýnský patent nejméně v úseku po město Mannheim
 • odpovídající osvědčení o způsobilosti podle Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
 • dobrá znalost němčiny/nizozemštiny
 • vysoce rozvinutý smysl pro odpovědnost, prozíravost a rozhodnost
 • schopnost pracovat v týmu, spolehlivost, flexibilita, schopnost snášet zátěž
 • regulovaný systém volna/směn (např. 14:14)
 • práci s perspektivou do budoucna v expandujícím podniku
 • atraktivní příjmový balíček odpovídající podmínkám v Lucembursku
 • individuální podporu v rámci opatření v oblasti pokračujícího vzdělávání
 • firemní kulturu rodinného podniku a domov na vodě na jednom z našich moderních plavidel

Kormidelník s patentem (m/ž/r)

Jako kormidelník s patentem jsi vůdčím členem naší posádky a jsi – z pověření vůdce lodi – odpovědný za provoz lodi během své směny. Potřebné činnosti vykonáváš samostatně, na některých úsecích sám řídíš navigaci a vynikáš svým silným smyslem pro týmovou spolupráci.

 • odpovědnost za operace s nákladem a navigaci (z pokynu vůdce plavidla)
 • realizace čištění, údržby a servisních prací na lodi a na strojních zařízeních ve spolupráci s námořníky
 • zajišťování prací na čištění nákladových cisteren a uvazovacích prací
 • dodržování všech bezpečnostních opatření, zákonů a dalších právních předpisů, stejně jako dopravních pravidel
 • odpovídající vzdělání a zkušenosti
 • rýnský patent nejméně v úseku po město Mannheim
 • schopnost vyplnit a interpretovat kontrolní seznam ADN
 • dobrá znalost němčiny/nizozemštiny
 • silně rozvinutý smysl pro odpovědnost
 • schopnost pracovat v týmu, spolehlivost, flexibilita, schopnost snášet zátěž
 • regulovaný systém volna/směn (např. 14:14)
 • práci s perspektivou do budoucna v expandujícím podniku
 • atraktivní příjmový balíček odpovídající podmínkám v Lucembursku
 • velmi dobré možnosti kariérního postupu
 • individuální podporu v rámci opatření v oblasti pokračujícího vzdělávání
 • firemní kulturu rodinného podniku a domov na vodě na jednom z našich moderních plavidel

Kormidelník bez patentu (m/ž/r)

Jako kormidelník bez patentu jsi vůdčím členem naší posádky a jsi – z pověření vůdce lodi – odpovědný za provoz lodi během své směny. Potřebné činnosti vykonáváš samostatně, na některých úsecích sám řídíš navigaci a vynikáš svým silným smyslem pro týmovou spolupráci.

 

 • odpovědnost za operace s nákladem a navigaci (z pokynu vůdce plavidla)
 • realizace čištění, údržby a servisních prací na lodi a na strojních zařízeních ve spolupráci s námořníky
 • zajišťování prací na čištění nákladových cisteren a uvazovacích prací
 • dodržování všech bezpečnostních opatření, zákonů a dalších právních předpisů, stejně jako dopravních pravidel
 • odpovídající vzdělání a zkušenosti
 • schopnost vyplnit a interpretovat kontrolní seznam ADN
 • dobrá znalost němčiny/nizozemštiny
 • silně rozvinutý smysl pro odpovědnost
 • schopnost pracovat v týmu, spolehlivost, flexibilita, schopnost snášet zátěž
 • regulovaný systém volna/směn (např. 14:14)
 • práci s perspektivou do budoucna v expandujícím podniku
 • atraktivní balíček příjmů v lucemburských podmínkách
 • velmi dobré možnosti kariérního postupu
 • individuální podporu v rámci opatření v oblasti pokračujícího vzdělávání
 • firemní kulturu rodinného podniku a domov na vodě na jednom z našich moderních plavidel

Stáž (m/ž/r)

Táhne Tě to na vodu, a proto uvažuješ o kariéře ve vnitrozemské plavbě? V tom případě vítej na palubě lodí společnosti Pegasus, kde Tě čeká pestrá a zajímavá stáž.

 • Jako stážistovi/stážistce Ti umožníme nahlédnout do zákulisí našeho podniku a udělat si obrázek o kariéře ve vnitrozemské plavbě. Ať již na palubě některé z našich lodí nebo na zemi – staneš se součástí našeho týmu a v rodinné atmosféře a s naší aktivní podporou si ověříš, která profese by pro Tebe byla vhodná
  Tvoje schopnosti a dovednosti
  zájem o vnitrozemskou plavbu resp. příslušné odvětví a naši práci
  schopnost pracovat v týmu a spolehlivost
  manuální zručnost a technické znalosti

 • zájem o vnitrozemskou plavbu resp. příslušné odvětví a naši práci
 • schopnost pracovat v týmu a spolehlivost
 • manuální zručnost a technické znalosti
 • pestrou a zajímavou stáž ve vnitrozemské plavbě
 • možnost doprovázet naši posádku na plavbách
 • firemní kulturu rodinného podniku
  přímé kontaktní partnery
 • flexibilní dobu trvání

Staň se součástí silné posádky.